Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Bir ürüne nasıl bir ambalaj yaparsanız insanlar öyle algılarlar. İş, iletişim ve reklamcılığı geldiğinde markaların algısının önemi ortaya çıkar. Burada esas nokta insanları aldatmak değil, ürünü olması gerektiği değeri ile "algılatabilmektir".


"Gerçek Algıdan İbarettir"

Aynı resme bakan insanlar birbirinden farklı yorumlar yaparlar. Çünkü bazı düşünürlere göre "gerçek" dediğimiz şey aslında "algıdır". Yani bir şeyi (nesne, renk, olay, düşünce) herkes farklı algılayabilir.

Bir ürüne nasıl bir ambalaj yaparsanız insanlar öyle algılarlar. İş, iletişim ve reklamcılığı geldiğinde markaların algısının önemi ortaya çıkar. Burada esas nokta insanları aldatmak değil, ürünü olması gerektiği değeri ile "algılatabilmektir".

Marka ve logo kavramının yazının icadından eskilere dayandığı iddia edilir. Yazı icat edilmemişken insanlar yaptıkları işlerin resimlerini basitçe çizerek işyerlerinin kapılarına asarlarmış. Bu kimi kaynaklarda reklamın doğuşu olarak kabul edilir.

Yazının ve okuma/yazmanın olmadığı dönemlerde insanlar ürünlerini başka ürünlerden ayırt edebilmek için ürünlerini çeşitli simgelerle işaretlemeye başladılar. Logonun doğuşu olarak kabul edilen bu durum bugün hala markaların ayırt etmesinde kullanılmaktadır.

Siz eğer kurumsal bir firma iseniz mutlaka logonuz ve görsel kurumsallığınız olması gerekliği vardır. Burada da logo ve görsel kurumsallığınız sizi ne kadar yansıttığı sorunsalı ortaya çıkar.

Bir şekil çizip boyadığınızda tanım olarak "logo" yapmış olursunuz. İşin aslı tabiki bundan çok daha ötededir. Logo sizi tanımlamak için kullanılacak "benzersiz simgedir". Anlaşılır olması, insanlara markanızı hatırlatması, benzersiz olması ve her mecrada doğru şekilde basılabilmesi gereklidir. Ayrıca kullanılacak renkler, yazı karekterleri, kullanılan şekillerin duruşları ve hatta kıvrımları bile önem arzetmektedir.

 

Tüm profesyonel gerekliliklerine uyarak ürettiğimiz tasarım hizmetlerini bu başlıklar altında sunuyoruz:

Logo Tasarımı
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Banner Tasarım
Web Arayüz Tasarımı
Reklam Görselleri (İnternet ve Basılı)

 

Biz bir dijital medya ajansıyız. Markanızın dijital platformlardaki varlığından sorumluyuz. Web sitenizi yaparız, içeriklerini üretiriz, periyodik güncellemelerini yaparız. İnternet reklamlarınızı planlarız. Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya profillerinizi yönetiriz. Dijital pazarlama stratejilerinizi belirler ve uygularız. Dijital girişim fikirlerinizi projelendirir ve yol haritaları hazırlar. Daha Fazla


Bize Ulaşın
(532) 706-6200